Sự kiện

Hiến kế liên kết du lịch TP.HCM với Đông Bắc, Tây Bắc, miền Trung

Diễn đàn của báo Tuổi Trẻ, nhầm thu thập ý kiến đóng góp, hiến kế của bạn đọc, các chuyên gia về vấn đề liên kết phát triển du lịch giữa TP.HCM và các tỉnh thành khu vực Tây Bắc, Đông Bắc, miền Trung