Người ta gọi đó là nghĩa vụ của tôi - Bạn đã từng gặp những người như thế?

02/08/2020 08:30 GMT+7

Có lẽ khi ra ngoài, họ để quên phép lịch sự ở nhà mất rồi. Hoặc họ cho rằng việc tốt ta làm chính là bổn phận và nghĩa vụ...

Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận
    Bình luận Xem thêm
    Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận