Tag:

Mill Ends Park

Công viên nhỏ nhất thế giới bé bằng một chậu hoa

Công viên nhỏ nhất thế giới bé bằng một chậu hoa

TTO - Với đường kính khoảng 0.61 m và diện tích 0.292 m2 chỉ có duy nhất một cây, Mill Ends Park (Mỹ) là công viên nhỏ nhất trên thế giới, được ghi vào Sách Kỷ lục Guinness.