Góp ý Tuổi Trẻ Online phiên bản mới Tại đây
Tag:

Công ty Intertour

Intertour đưa giá trị thực đến khách hàng

Intertour đưa giá trị thực đến khách hàng

TTO - Chủ động liên kết nhóm, liên tục tìm kiếm khai thác tour tuyến mới, cung cấp giá trị thực, chu đáo lắng nghe khách hàng là những giá trị cốt lõi được công ty Intertour xác định làm chiến lược giúp công ty đạt được sự phát triển bền vững.