vịt nấu chao

Về Cần Thơ thưởng thức vịt nấu chao 02/08/2016 15:12

Về Cần Thơ thưởng thức vịt nấu chao

“Cần Thơ gạo trắng nước trong, Ai đi đến đó lòng không muốn về". Câu ca dao đã làm lay động lòng người mỗi khi có dịp dừng chân nơi vùng đất Tây Đô - nơi được thiên nhiên ưu đãi ban tặng nhiều phong cảnh đẹp. 

Top