ngủ đêm trên cát

Ngủ đêm trên giường bằng cát, bạn dám không? 21/09/2017 06:26

Ngủ đêm trên giường bằng cát, bạn dám không?

TTO - 24 tấn cát được sử dụng để tạo ra một hostel ở Australia trong 3 ngày, giúp du khách có cơ hội trải nghiệm ngủ đêm trên cát.

Top