Lễ hội việt nhật

Lễ hội Việt- Nhật diễn ra vào tháng 1-2018 07/09/2017 08:39

Lễ hội Việt- Nhật diễn ra vào tháng 1-2018

TTO - Lễ hội VN-Nhật Bản lần thứ 5 sẽ được dự kiến tổ chức vào tháng 1-2018 thay cho thời điểm tháng 11 quen thuộc của 4 lần tổ chức trước.

Top