Bức tường Việt Nam

​Thang lắp trong hang Sơn Đoòng không ảnh hưởng lớn đến môi trường 07/06/2017 17:07

​Thang lắp trong hang Sơn Đoòng không ảnh hưởng lớn đến môi trường

TTO - Đó là khẳng định của Sở Tài nguyên và Môi trường Quảng Bình sau khi tổ chức kiểm tra thực tế tại hang Sơn Đoòng trở về.

Top