TTO - Vào mùa lúa chín, Sa Pa ngập trong một màu vàng đẹp đến nao lòng. Ai cũng mang nỗi mê đắm ngắm nhìn các thuở ruộng bậc thang đang vàng lúa...
Bài dự thi Bản sắc Việt: Sa Pa có một mùa vàng - Ảnh 1.